Có thể nào ?

Có thể nào ?

Photobucket

Có thể nào

quên được buổi mới quen

Đôi mắt nhìn nhau trinh nguyên say đắm

 

Có thể nào

từ trong sâu thẳm

Trái tim non tơ thức trắng nhớ nhau

 

Có thể nào

ta chẳng thể yêu nhau

Khi nụ hôn đã đậm mầu huyền thoại

 

Có thể nào

trái đất quay trở lại

Để tình ta xanh mãi tới ngàn thu